Tải game - cho Android (Samsung, Oppo, Xiaomi...)
  Tải Game Cho Android 32bit
  Tải Game Cho Android 64bit


Lưu ý - Nếu tải ở link Android 32bit không cài đặt được, hãy tải lại bằng link Android 64bit
Dung lượng cần để cài đặt: Trò chơi chỉ có dung lượng 880MB, vì vậy nên kiểm tra dung lượng máy còn lại trước khi cài đặt trò chơi!


Notice - Tải game Android.