Tải game - cho iOS (iPhone/iPad)
  Tải Game Qua Trợ Ứng Dụng TestFlight
  Tải Game Qua Chứng Chỉ Doanh Nghiệp


Có 2 cách tải game cho IOS Bấm Tải và đợi cài đặt
Lưu ý - Sau khi cài đặt trong bạn vào Cài Đặt Chung -> Quản Lý Thiết Bị & VPN -> Xác Minh Doanh Nghiệp -> Xác Minh Ứng Dụng Đại Chiến Ninja là có thể vào được game